ก่อนจะซื้อเตียงคนไข้มาทำความรู้และความเข้าใจกันก่อนดีกว่า

หลายๆบ้านที่มีผู้ป่วยอยู่บ้านหนึ่งสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีนั้นก็คือ เตียงคนไข้ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ดูแลและผู้ป่วยด้วย แต่การเลือกซื้อเตียงคนไข้สักเตียงนั้นเราจำเป็นจะต้องศึกษาและให้เตียงที่ได้คุณภาพจริงๆมาใช้งานเพื่อที่ความคุ้มค่ากับเงินที่เรานั้นจ่ายไปเพราะราคาเตียงคนไข้นั้นราคามันไม่ใช่แค่บาท 2บาท แต่ราคาเป็นหลักหมื่นเลยก็ว่าได้ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่ดูและศึกษาให้ดีก่อนที่จะซื้อ วันนี้เรามีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเตียงคนไข้มาให้คุณได้อ่านและศึกษากันดูก่อนซื้อ

การแบ่งประเภทเตียงคนไข้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เตียงคนไข้แบบมือหมุนและเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า

1.เตียงคนไข้แบบมือหมุน พบได้ทั่วไปในโรงพยาบาล มีกลไกปรับระดับองศาหัวเตียง (หลัง) ท้ายเตียง (เข่าหรือขา) หรือระดับความสูงได้ด้วยเพลาแบบมือหมุน

2.เตียงคนไข้ไฟฟ้า มีกลไกปรับระดับองศาหัวเตียง (หลัง) ท้ายเตียง (เข่าหรือขา) หรือระดับความสูงได้ด้วยระบบมอเตอร์ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ ควบคุมด้วยรีโมทมีสาย ซึ่งผู้ป่วยสามารถควบคุมการใช้งานเตียงได้ด้วยตนเองลดภาระของผู้ดูแลผู้ป่วย

ทั้งนี้ ควรมีแบตเตอรี่สารอง หรือระบบสารองเพลาแบบหมุนมือ นอกจากนี้เตียงแต่ละประเภท แบ่งย่อยตามจานวนกลไกปรับระดับ คือ 2 และ 3 ไกร์

1.เตียงคนไข้ 2 ไกร์ คือ มีกลไกสามารถปรับระดับองศาของเตียงได้สองตำแหน่งคือ หลัง และขาหรือเข่า    

1.1 ปรับระดับหลังหรือหัวเตียง0–80 องศาตามแนวระนาบ

 1.2 ปรับระดับปลายเท้าในท่างอหัวเข่า0–40 องศาตามแนวระนาบ

2 เตียงคนไข้แบบมือหมุน 3 ไกร์ คือ มีกลไกสามารถปรับระดับได้สามตำแหน่ง คือ องศาหลัง ขาหรือเข่า และระดับสูง-ต่ำของเตียง

 2.1 ปรับระดับหลังได้ 0–80 องศาแนวระนาบ

 2.2 ปรับระดับปลายเท้าในท่างอหัวเข่าได้0–40 องศา แนวระนาบ

 2.3 ปรับระดับสูงต่ำได้สูงสุด 38–80 เซนติเมตรสะดวกในการขึ้นลงของผู้ป่วย