ความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหัวใจจริงหรือไม่?

ความดันโลหิตสูง...เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหัวใจจริงหรือไม่ ?

หมอรามขอตอบว่าจริงครับ ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง มีภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ทำให้มีโอกาสเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายถึง 60-75 % เนื่องจากคนส่วนใหญ่มีความดันโลหิตสูงและมักไม่รู้ว่าเป็น เพราะไม่แสดงอาการ เเต่เมื่อเริ่มมีอาการหรือภาวะแทรกซ้อนแล้ว จึงจะเริ่มสนใจและรักษา ซึ่งอันตรายมากนะครับ

อ่านเรื่องโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://goo.gl/2x9Ht3