เป็นโรคหัวใจ!...ใครว่าออกกำลังกายไม่ได้

เป็นโรคหัวใจ!...ใครว่าออกกำลังกายไม่ได้ 

หมอรามขอเถียงเลยครับ คนเป็นโรคหัวใจก็สามารถออกกำลังกายได้ครับ ซึ่งหากออกกำลังอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ร่างกายโดยรวมแข็งแรงขึ้น เพียงแต่ก่อนจะออกกำลังควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษา เพื่อประเมินความแข็งแรงของร่างกายและระบบหัวใจ เพื่อจะได้แนะนำการออกกำลังที่เหมาะสม และไม่เป็นอันตราย ส่งผลดีกับผู้ป่วยให้สามารถออกกำลังได้อย่างมีความสุขและมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับ 

การออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้ป่วยโรคหัวใจคือ การออกกำลังกายชนิดแอโรบิกแบบเบาๆ เช่น การเดิน การว่ายน้ำ หรือการขี่จักรยานอยู่กับที่ อีกทั้งผู้ป่วยโรคหัวใจไม่ควรออกกำลังกายอย่างหักโหม แต่ให้ออกกำลังกายทีละน้อยๆ แล้วค่อยๆ เพิ่มมากขึ้นหรือน้อยลงตามความเหมาะสมของสภาพร่างกาย ซึ่งจะช่วยให้อาการของโรคหัวใจดีขึ้นได้ครับ 

และควรออกกำลังกายให้เป็นประจำ สม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายเกิดความเคยชิน ควรออกกำลังกายอย่างน้อย 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ครั้งละประมาณ 30-60 นาที และที่สำคัญไม่ควรออกกำลังกายเพียงลำพัง ควรจะมีเพื่อนหรือคนใกล้ชิดอยู่ด้วยเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ

การออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสมจะช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจเราดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวขึ้นได้แม้จะเป็นโรคหัวใจก็ตาม... เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะครับ ^-^