โรคพิษสุนัขบ้า ภัยใกล้ตัว อันตรายถึงชีวิต – รู้ทันโรค วิธีป้องกัน และ การฉีดวัคซีน


โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคระบาดที่ทำให้คนเสียชีวิตจากโรคนี้มากมายทั่วโลก เนื่องมาจากขาดความรู้ความเข้าใจ โดยพบได้มากในประเทศที่ด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนา รวมถึงประเทศไทยด้วย


โรคพิษสุนัขบ้า เป็นภัยที่ไม่ได้ไกลตัวของเราเลยค่ะ หลายๆคนที่นิยมเลี้ยงสุนัข หรือ แมว ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น และต้องขอบอกว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ไม่มียารักษา หากใครติดเชื้อจากหลายๆสาเหตุ โดยไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เกือบทั้งหมดจะเสียชีวิตค่ะ


ฟังอย่างนี้แล้ว เรามาทำความรู้จัก โรคพิษสุนัขบ้า ให้เข้าใจกันมากขึ้นดีกว่าค่ะ


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ...

https://www.sharedonjai.com/1318/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2/


https://www.sharedonjai.com