รอบเดือนผิดปกติ จากเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก

เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก เราพบได้ตั้งแต่ขนาดที่มองไม่เห็น คือเป็นลักษณะของเซลล์ที่ผิดปกติในระดับมิลลิเมตร ไปจนถึงขนาดเท่าสตรีตั้งครรภ์ 6-7 เดือนเลยนะครับ ซึ่งอัตราการตรวจพบผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอยู่ที่อายุ 30-40 ปีขึ้นไป และผู้หญิง 1-4 พบว่าเป็นเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกแต่ยังไม่แสดงอาการออกมา

การสังเกตอาการของเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก จึงจำเป็นสำหรับผู้หญิงทุกคนนะครับ โดยจะดูได้จากประจำเดือนที่ผิดปกติ หรือมีความรู้สึกว่ามีก้อนขนาดโตอยู่ในมดลูก ลักษณะของประจำเดือนที่ผิดปกติจะสังเกตได้จากการมามากขึ้นเมื่อวัยสูงขึ้น ซึ่งบางคนอาจมีรอบเดือนมานานกว่าปกติ ขณะที่บางคนอาจจะมากะปริดกะปรอย ในคนที่ประจำเดือนมามากและนานอาจถึงกับมีอาการตัวซีด หน้ามืด หรืออาจเป็นลมได้เลยนะครับ...

ดังนั้นหากรู้สึกว่ารอบเดือนของเราผิดปกติไป ควรมาพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรับการรักษาที่เหมาะสมจะดีที่สุดครับ