ปอดอักเสบอันตราย! แต่ป้องกันได้

ปอดเป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่ควรต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับ ไม่อย่างนั้นแล้วอาจเกิดโรคร้ายขึ้นได้ อย่างเช่น โรคปอดอักเสบ นั่นเองครับ

“โรคปอดอักเสบ” หรือที่เรามักเรียกว่า “โรคปอดบวม” เกิดจากเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายแล้วทำให้เกิดการติดเชื้อที่ปอด เมื่อเกิดการติดเชื้อขึ้นจะทำให้มีไข้สูงเฉียบพลัน ไอ หายใจหอบเหนื่อย หากการติดเชื้อในปอดมีความรุนแรงสามารถทำให้เสียชีวิตได้ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป เด็กเล็กและผู้ที่มีโรคประจำตัว จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมากกว่าคนอื่นๆ จึงต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ

โรคปอดอักเสบ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก https://goo.gl/VkA1AX