ตารางแผนภูมินี้เป็นรายละเอียดเปรียบเทียบค่ารักษาพยาบาลในการฟื้นฟูผู้ป่วย


ตารางแผนภูมินี้เป็นรายละเอียดเปรียบเทียบค่ารักษาพยาบาลในการฟื้นฟูผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาล Chersery home (หากเป็นห้องรวมหรือคู่จะน้อยกว่านี้) และเปรียบเทียบจุดเด่นจุดด้อยของกันและกัน


การฟื้นฟูสุขภาพคือการลงทุน และช่วงเวลาที่ต้องการฟื้นฟูนั้นมีความสำคัญอย่างมาก และเราเชื่อว่าเราทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน


**อัตรานี้ไม่รวมค่าการแพทย์พยาบาลหรือเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองพิเศษอื่นๆ


www.cherseryhome.com


Tel 094-426-4439 

ทุกวัน 7.00-18.00 น.