ก่อนเป็นโรคไต ใครบ้าง? ที่ควรตรวจ

ไตเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกาย มีหน้าที่กำจัดของเสีย รักษาสมดุลของน้ำในร่างกาย รักษาสมดุลความเป็นกรด-ด่างและเกลือแร่ หากเกิดความผิดปกติขึ้นกับไตย่อมส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างแน่นอนครับ...

ซึ่งอาการสำคัญที่พบได้ คือ ปัสสาวะเป็นฟอง เป็นสีน้ำล้างเนื้อ หรือขุ่น มีอาการบวมทั่วตัว ที่สังเกตได้ง่ายคือบริเวณเปลือกตา ขา และเท้า มีอาการปวดหลังบริเวณใต้ชายโครงข้างกระดูกสันหลัง หรือมีความดันโลหิตสูงเพราะโรคไตจะมีอาการแย่ลงทีละน้อย ซึ่งหลายคนไม่ทราบด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นโรคไตอยู่ จนอาการแย่มากแล้ว

การตรวจพบและได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ อาจทำให้โรคไตเรื้อรังคงตัวและหายได้ ซึ่งผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่ควรได้รับการตรวจคัดกรองโรคไต คือ ผู้ที่อายมุากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีประวัติโรคไตเรื้อรังในครอบครัว ผู้ที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเกาต์ หรือโรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบน ผู้ที่ได้รับยาแก้ปวดหรือสารพิษที่ทำลายไตเป็นประจำ ดังนั้นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงข้างต้นควรได้รับการตรวจคัดกรองโรคไต

รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพตัวเอง ด้วยการทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารรสหวาน มัน เค็มดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ไม่สูบบุหรี่ งดดื่มแอลกอฮอล์ และไม่กลั้นปัสสาวะนานๆ ก็จะช่วยให้เราห่างไกลโรคไตได้แล้วครับ

ทั้งนี้การรักษาโรคไตเรื้อรังสามารถทำได้ด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การฟอกเลือดทางช่องท้อง การผ่าตัดปลูกถ่ายไต ส่วนจะใช้วิธีใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของผู้ป่วยและดุลพินิจของแพทย์ครับ