เรื่องที่คุณแม่ควรรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของลูกน้อยในวัยเจริญเติบโต

     คุณแม่ทราบหรือไม่คะว่าช่วงเวลาในการเรียนรู้ของลูกน้อยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ โดยในแต่ละระยะจะสามารถพัฒนาลูกน้อยได้เพียงช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น แต่ก็ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลค่ะเพราะถ้าหากเราสามารถพัฒนาได้ตรงจุด คุณแม่ก็จะเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูกน้อยได้เป็นอย่างดีค่ะ คราวนี้เรามาดูดีกว่าค่ะว่าช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ของลูกน้อยมีช่วงไหนกันบ้าง

-ระยะวิกฤต (critical period วัย 2-6 ปี)

ถือเป็นวัยที่สำคัญที่สุด เราเรียกว่า เป็น window of opportunity เด็กจะมีพัฒนาการทางร่างกาย และสมองอย่างรวดเร็ว สมองจะพัฒนาถึง 90% เกือบสมบูรณ์เท่ากับผู้ใหญ่ พ่อแม่ควรเตรียมความพร้อมให้ลูกทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม การรู้คิด และส่งเสริมประสาทสัมผัสทั้ง 7

-ระยะอ่อนไหว (sensitive period วัย 6-10 ปี)

หลังจากผ่านระยะวิกฤต ที่สมองมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ในระยะอ่อนไหว เครือข่ายใยประสาทจะทำการตัดแต่งส่วนที่ใช้บ่อยให้คงอยู่ และส่วนที่ไม่ได้ส่งเสริมจะหายไป

-ระยะเกิดใหม่ (reborn period วัย 10 – 12 ปี)

เป็นช่วงสำคัญก่อนที่เด็กน้อยจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เครือข่ายใยประสาทของเด็ก ได้รับการตัดแต่งจากระยะอ่อนไหว จนเหลือเพียงส่วนที่ได้รับการส่งเสริมไว้ พ่อแม่ควรจะให้ความดูแล และให้คำปรึกษาแก่ลูก เตรียมพร้อมให้เค้าเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข

         พัฒนาการเด็ก ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะกับเด็กในวัยเจริญเติบโตและก็สำคัญมากกับคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องช่วยขับเคลื่อนให้พัฒนาการของลูกน้อยดียิ่งขึ้นในทุก ๆ วัน ดังนั้นแล้วอย่ารอช้านะคะควรใส่ใจและหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันกับลูกน้อยให้ลูกรักของคุณมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดและเติบโตสมวัยค่ะ

ขอบคุณที่มาจาก http://bit.ly/2zbsceg