สื่อสารง่ายคล่อง แค่มี “กล่องรู้ใจ” ...
ได้รับเกียรติมาให้ความรู้สู่ประชาชนในรายการ “เก๋าไม่แก่ ... วาไรตี้”

ทางช่อง 5ให้เทคนิคในด้านการดูแลที่จะช่วยให้การสื่อสารสำหรับผู้สูงวัย

ที่มีปัญหาด้านการรับรู้ การสื่อสาร มีประสิทธิภาพดีขึ้นอีกทั้งยังประชาสัมพันธ์

นวัตกรรมของโรงพยาบาลชื่อ “กล่องรู้ใจ” ที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการ

สื่อสารสำหรับผู้สูงวัยที่มีปัญหาดังกล่าวยังได้พบแขกรับเชิญพิเศษ

ท่านไพรวรรณ พลวันอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุคนใหม่ด้วยที่ รพ.ผู้สูงอายุ

Chersery home อาจได้มีโอกาสต้อนรับท่านในอนาคต