โรคหัวใจในผู้ป่วยเบาหวาน

โรคหลอดเลือดหัวใจเมื่อก่อนอาจจะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ในทุกวันนี้เกิดขึ้นได้กับผู้ที่มีอายุน้อยลงเรื่อยๆ จนกลายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต อันดับต้นๆ ของประชากรโลกรวมทั้งในประเทศไทยด้วย 

แล้วรู้หรือไม่ครับว่า?... โรคนี้มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยเบาหวานอย่างมาก เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานมานาน และควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดีพอ ทำให้เกิดความเสื่อมของหลอดเลือดแดงทั่วร่างกาย เห็นได้จากสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่ในผู้ป่วยเบาหวานเกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเป็นอัตราการตายที่สูงกว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวานถึง 7 เท่า 

“โรคหัวใจในผู้ป่วยเบาหวาน” https://goo.gl/ZCr3PS

โรคหลอดเลือดหัวใจที่อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยเบาหวานนั้นป้องกันได้ หากผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ แก้ไขภาวะที่พบร่วมกับโรคเบาหวาน เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ความอ้วน หรืออื่นๆ ให้เป็นปกติ และในรายที่โรคหลอดเลือดหัวใจเกิดขึ้นแล้ว การดูแลตัวเองให้ดี ทานยาอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกับการพบแพทย์เพื่อติดตามอาการตามนัดถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

ผู้ที่มีโรคเบาหวานควรได้รับการตรวจด้วยเครื่องตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของระบบเส้นเลือด ABI (Ankle Brachial Index) https://goo.gl/zqLNCG หากตรวจแล้วค่าที่ได้ผิดปกติจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้ การตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้การรักษาได้ผลดีและมีโอกาสหายเป็นปกติได้ครับ