10 ประเทศ ที่อนุญาตให้ทำ "การุณยฆาต" ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

การุณยฆาต ความหมายคือ ความตายที่ดี หรือความตายที่สงบ หรือการที่ผู้ป่วยเลือกจบชีวิตตัวเองได้อย่างสงบ


โดยปัจจุบัน มี 3 แบบ คือ

1. Active Euthanasia หรือ การุณยฆาตเชิงรุก  เป็นการุณยฆาตที่กระทำโดยการให้สารหรือวัตถุใด ๆ อันเร่งให้ผู้ป่วยถึงแก่ความตาย ซึ่งวิธีนี้เป็นที่ถกเถียงอยู่ในปัจจุบันเช่นกัน

2. Passive Euthanasia การุณยฆาตเชิงรับ เป็นการุณยฆาตที่กระทำโดยการตัดการรักษาให้แก่ผู้ป่วย วิธีนี้ได้รับการยอมรับมากที่สุดและเป็นที่ปฏิบัติกันในสถานพยาบาลหลายแห่ง

3. Non-aggressive Euthanasia การุณยฆาตเชิงสงบ การุณยฆาตที่กระทำโดยการหยุดให้ปัจจัยดำรงชีวิตแก่ผู้ป่วย ซึ่งวิธีนี้เป็นที่ถกเถียงอยู่ในปัจจุบัน

cr. wigipedia


ซึ่งทั้ง 2 วิธีนั้น ยังผิดกฎหมายในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย


10 ประเทศ ที่อนุญาตให้ทำการุณยฆาตได้โดยไม่ผิดกฎหมาย


1. เนเธอแลนด์ หรือ ฮอลล์แลนด์ เป็นประเทศแรก อนุญาตตั้งแต่ปี 2545 เฉพาะผู้ป่วยที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป


2. เบลเยี่ยม เริ่มตั้งแต่ ปี 2545 ปีเดียวกันกับเนเธอแลนด์ แต่ต่างกันที่เดือน


3. ลักเซมเบิร์ก เริ่มปี 2546 แต่ผ่านร่างกฎหมาย ปี 2551 อนุมัติเฉพาะผู้ป่วยระยะสุดท้าย


4. สวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศที่มีคนมาทำ "การุณยฆาต" มากที่สุด 3 ประเทศที่มาคือ เยอรมัน อังกฤษ และฝรั่งเศส


5. ออสเตรเลีย บังคับใช้ 2539 ในรัฐนอร์เทิร์น ต่อมายกเลิก และเพิ่งมาประกาศใช้อีกครั้ง ปี 2560


6. แคนาดา ในสมัยนายกรัฐมนตรีจัสติน พีแอร์ เจมส์ ทรูโด เริ่มใช้ปี 2559 แต่อนุญาตเฉพาะผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ไม่มีอาการป่วยทางจิต เท่านั้น


7. โคลัมเบีย ประกาศใช้ 2553 เฉพาะผู้ป่ายโรคเอดส์ ไตวายล้มเหลวจากมะเร็งตับ


8. สหรัฐอเมริกา (5 รัฐ) ประกาศใช้ปี 2540 รัฐแรกคือโอเรกอน ตามมาด้วย รัฐวอชิงตัน, มอนตานา, นิวเม็กซิโก, เวอร์มอนต์ และรัฐแคลิฟอร์เนีย ในปี 2559


9. ญี่ปุ่น อนุญาตเฉพาะผู้ป่วยระยะสุดท้าย พร้อมทั้งแพทย์ยืนยันแล้วว่าไม่มีวิธีรักษาและต้องได้รับอนุญาตจากครอบครัวแล้ว


10. อินเดีย อนุมัติปี 2554 เฉพาะผู้ป่วยระยะสุดท้าย


ส่วนประเทศไทยเรา ยังไม่มีกฎหมายออกมาชัดเจน 


cr. forb thailand, pptv, tpbs