โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู

การนำกิจกรรมบำบัดมาร่วมใช้ในการรักษาผู้สูงวัย เป็นการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายผู้สูงวัย ให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มทักษะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดเล็ก และเป็นการกระตุ้นความทรงจำอย่างต่อเนื่องบอก"รัก"ผู้สูงวัย เชื่อใจให้เราดูแล

All the best for your elderโรงพยาบาลผู้สูงอายุ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู

Tel. 02-056-1684-5

Mobile : 094-426-4439

Line id: cherseryhome

Facebook: cherseryhome

www.cherseryhome.com