โรคไตหนึ่งในภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวานถ้าเริ่มมีภาวะไตเสื่อมแล้วถือเป็นเรื่องที่น่าห่วง การตรวจค้นหาภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวจึงมีความสำคัญและจะทำให้เริ่มการรักษาได้เร็ว ก่อนจะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงมากขึ้นตามมา

โรคเบาหวานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดฝอยในไต ระดับน้ำตาลที่สูงมีผลทำให้หลอดเลือดแข็งตัวและตีบมากขึ้น ทำให้เนื้อไตได้รับออกซิเจนจากเลือดน้อยลง เกิดการทำลายเนื้อไต และทำให้สมรรถภาพการทำงานของไตเสื่อมลง

ปัจจุบันพบว่าเบาหวานเป็นหนึ่งในสาเหตุที่สำคัญที่สุดในการเกิดภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ประมาณร้อยะ 30 - 40 ของผู้ป่วยไตวายที่รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดหรือล้างไตทางหน้าท้อง มีสาเหตุมาจากโรคเบาหวาน ในระยะแรกผู้ป่วยจะไม่มีอาการ แต่การตรวจปัสสาวะจะพบโปรตีนอัลบูมินหรือไข่ขาว ซึ่งเป็นการตรวจพบเมื่อไตเสื่อมมากแล้ว 

ในผู้ป่วยเบาหวานการตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจหาระดับอัลบูมินจึงมีความสำคัญมาก รวมกับการตรวจเลือดดูการทำงานของไตปีละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่ยังไม่เคยตรวจพบความผิดปกติมาก่อน และควรตรวจให้บ่อยขึ้นถ้าตรวจพบภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวแล้ว ที่สำคัญควรต้องติดตามอาการและรับการรักษาอย่างต่อเนื่องกับแพทย์ผู้ดูแลนั่นเองครับ

ความเห็นที่ 1
somsak.jansuwaan

คุณพ่อเพื่อนผมเป็นโรคนี้ครับ เป็นกำลังใจให้ทุกคน slot