5 อาการเตือน โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองที่ทำให้เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ส่วนใหญ่มักเกิดจากหลอดเลือดสมองอุดตันหรือตีบตัน ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอ ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดอาการของอัมพฤกษ์ อัมพาต

โรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยเฉพาะคนที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน โรคหัวใจ สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ และผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 

อาการเตือน... ที่ต้องรีบนำผู้ป่วยมาพบแพทย์ทันที

✔️ พูดไม่ออก หรือไม่เข้าใจคำพูด หรือพูดไม่ชัดทันทีทันใด

✔️ แขนขาใบหน้าอ่อนแรง ชาหรือ ขยับไม่ได้ขึ้นมาทันทีทันใด

✔️ ตาข้างใดข้างหนึ่งมัวมองเห็นไม่ชัด เห็นภาพซ้อน หรือมีอาการคล้ายม่านบังตาแบบฉับพลัน

✔️ ปวดศีรษะรุนแรงฉับพลันชนิดไม่เคยเป็นมาก่อน อาจมีอาการอาเจียนรุนแรงร่วมด้วย

✔️ มึนงงเวียนศีรษะหรือเสียการทรงตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดร่วมกับอาการอื่นๆ ข้างต้น

หากคุณหรือผู้ใกล้ชิดมีอาการดังกล่าวอย่าได้นิ่งนอนใจให้รีบมาพบแพทย์โดยด่วน เพื่อจะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและรักษาได้ทันท่วงที ถึงแม้บางครั้งอาการเหล่านี้อาจจะดีขึ้นได้เอง