โรคหลอดเลือดสมองกับโรคซึมเศร้า เกี่ยวข้องกันอย่างไร?

43% ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมักจะกลายเป็นโรคซึมเศร้า

นั่นเพราะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่อยู่ในอาการอัมพฤกษ์-อัมพาต ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ จึงอาจเกิดความรู้สึกเป็นภาระและสูญเสียคุณค่าในตัวเองส่งผลให้ผู้ป่วยเครียด เมื่อเครียดสะสมมากๆ จะส่งผลต่อสารเคมีในสมองบางตัว ทำให้เกิดการหลั่งออกมาผิดปกติ จึงทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอาการของโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นได้

ถ้ามีอาการทั้ง 2 โรคร่วมกัน ก็ยิ่งส่งผลให้การฟื้นฟูร่างกายนั้นยากขึ้น และมีโอกาสกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลง การดูแลของญาติจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ไม่ว่าจะการเอาใจใส่ดูแลตามคำแนะนำของแพทย์ รวมถึงต้องช่วยสังเกตอาการ หากผู้ป่วยเริ่มเบื่ออาหาร น้ำหนักลดลงอย่างเห็นได้ชัด เหม่อลอยหรือเริ่มไม่สนใจต่อสิ่งรอบข้าง แนะนำให้รีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุและรับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม ก่อนที่จะสายเกินไปนะครับ