ปวดหัวอย่างไร? ให้ระวังเนื้องอกในสมอง

เนื้องอกในสมอง เกิดจากการเจริญเติบโตอย่างผิดปกติของเซลล์ในสมอง หรือบริเวณเนื้อเยื่อและต่อมต่างๆ บริเวณใกล้เคียงกับสมอง มีทั้งชนิดที่เป็นเนื้อร้ายและไม่ใช่เนื้อร้าย ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นเองโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด และสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย

ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดเนื้องอกมีได้หลายอย่าง เช่น กรรมพันธุ์ การได้รับรังสีอันตรายหรือสารเคมีบางชนิดเข้าสู่ร่างกาย รวมถึงการเป็นมะเร็งที่อวัยวะอื่นแล้วแพร่กระจายไปยังสมอง

อาการของเนื้องอกสมอง ทั้งเนื้องอกธรรมดาและเนื้อร้าย จะมีอาการแสดงโดยทั่วไปคล้ายกัน เช่น ปวดศีรษะตั้งแต่ปานกลางถึงรุนแรงมาก และปวดแบบเป็นๆ หายๆ ส่วนใหญ่จะเกิดตอนเช้าหลังตื่นนอน เนื่องจากหลอดเลือดสมองถูกกด หรือถูกดึงรั้งจากเนื้องอก อาการคลื่นไส้ อาเจียน รู้สึกไม่สบายในท้อง และมักมีอาการตอนเช้า นอกจากนี้ยังมีอาการที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและขนาดของเนื้องอกนั้นๆ ด้วย เช่น

1. เนื้องอกต่อมใต้สมอง จะมีอาการตามัว เห็นภาพซ้อน และระดับฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกายมีความผิดปกติ

2. เนื้องอกบริเวณสมองน้อย จะมีอาการเดินเซ ใช้เวลาหยิบของที่อยู่ตรงหน้าหลายครั้งจึงจะหยิบถูก มีเสียงดังในหู วิงเวียน บ้านหมุน

3. เนื้องอกบริเวณก้านสมอง จะมีอาการอาเจียน กลืนลำบาก หน้าเป็นอัมพาตข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง มองตาขึ้นข้างบนไม่ได้

4. เนื้องอกบริเวณโพรงสมอง จะมีภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงขึ้น ปัสสาวะปริมาณมาก ง่วงเหงาหาวนอน และหากไม่ได้รับการรักษาในเวลาที่เหมาะสมจะทำให้มีความดันในกะโหลกศีรษะ สูงสมองเคลื่อน ไม่รู้สึกตัว และถึงขั้นเสียชีวิตได้

ปัจจุบันการรักษาเนื้องอกในสมองมีอยู่ 3 วิธี คือ การผ่าตัด ฉายรังสี และการให้ยาเคมีบำบัด ซึ่งแพทย์จะพิจารณาเลือกแนวทางการรักษาจากอาการของผู้ป่วย ตำแหน่งของเนื้องอก และขนาดของเนื้องอก