อาการผิดปกติที่ต้องพบแพทย์ หลังบาดเจ็บที่ศีรษะ

การบาดเจ็บที่ศีรษะไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดก็ตาม เช่น หกล้มศีรษะกระแทกพื้น วัตถุหล่นใส่ศีรษะ ถูกตีที่ศีรษะ เดินชนประตู ฯลฯ ซึ่งการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนี้อาจมีผลกระทบต่อสมองตามมาได้

การให้ความสำคัญในการสังเกตอาการผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามหากได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเพื่อป้องกันอันตรายหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นตามมาภายหลังได้

หากมีอาการผิดปกติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ขอให้รีบไปแพทย์ทันทีเพื่อรับการตรวจหาสาเหตุและรับการรักษา

✔️ ง่วงซึมมากขึ้นกว่าเดิม หรือไม่รู้สึกตัว หมดสติ

✔️ กระสับกระส่ายมาก พูดลำบาก หรือมีอาการชักกระตุก 

✔️ กำลังของแขนและขาลดน้อยลงกว่าเดิม

✔️ ชีพจรเต้นช้ามาก หรือมีไข้สูง

✔️ คลื่นไส้มาก อาเจียนติดต่อกันหลายครั้ง

✔️ ปวดศีรษะรุนแรง โดยไม่ทุเลา

✔️ มีเลือดใสๆ หรือน้ำใสๆ ออกทางหู หรือทางจมูก 

✔️ วิงเวียนมาก หรือมองเห็นภาพพร่ามัว ปวดตุ๊บๆ ในลูกตา

คนที่เมาสุรา มีภาวะเลือดแข็งตัวผิดปกติหรืออายุเกิน 60 ปี แม้จะได้รับการกระทบกระแทกที่ศีรษะไม่รุนแรง แต่ก็ควรไปพบแพทย์ ส่วนคนที่มีการหมดสติหลังได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะแม้จะเพียงแค่ชั่วขณะเดียว ก็แสดงว่าสมองได้รับการกระทบกระเทือน จึงควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเช่นเดียวกันครับ