หลอดเลือดสมองโป่งพอง ไม่แสดงอาการแต่ร้ายแรงถึงชีวิต


หลอดเลือดสมองโป่งพอง เกิดจากความผิดปกติของผนังหลอดเลือดบางตำแหน่งที่เปราะบางลง ร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูง เนื่องจากในเลือดมีความดันของเลือดอยู่แล้ว เมื่อเลือดไหลเวียนไปยังหลอดเลือดที่เปราะบาง ก็จะดันทำให้หลอดเลือดนั้นโป่งพองออก และอาจทำให้หลอดเลือดสมองแตกได้