เด็กตัวร้อนขนาดไหน? ถึงเรียกว่ามีไข้

ระดับอาการไข้ในเด็ก ที่พ่อแม่ควรทราบ

* อุณหภูมิ 38 องศา เรียกว่ามีไข้ต่ำ 

* อุณหภูมิสูงเกิน 38 องศา เรียกว่ามีไข้สูง 

* อุณหภูมิสูงเกิน 41.5 องศา เรียกว่าไข้สูงเกิน และควรรีบไปพบแพทย์ทันที 

การเช็ดตัวลดไข้อย่างถูกวิธีจะช่วยลดอุณหภูมิร่างกายของลูกลงได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเกิดอาการชักจากไข้สูง 

สำหรับยาลดไข้เป็นเพียงยาบรรเทา ไม่ใช่ยารักษาสาเหตุที่ทำให้เกิดไข้ เมื่อกินยา 1 ครั้ง ยาจะออกฤทธิ์ ลดไข้อยู่ได้นาน 4-6 ชั่วโมง หากสาเหตุที่ทำให้เกิดไข้ยังไม่หาย เมื่อยาหมดฤทธิ์แล้วไข้ก็จะปรากฏใหม่ 

หากลูกมีไข้ไม่สูง มีเพียงศีรษะอุ่น ไม่กระวนกระวาย ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยาลดไข้ เพราะยาลดไข้เป็นเพียงยาระงับหรือบรรเทาไข้ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น