อาการของโรคไข้เลือดออกที่ควรระวัง!

ไข้เลือดออกสายพันธุ์ "เดงกี่" ระบาด ไข้สูงเฉียบพลัน มีจุดเลือดตามตัว ควรพบแพทย์

โรคไข้เลือดออกที่พบในปีนี้ ส่วนใหญ่เป็นเชื้อไวรัสเดงกี่สายพันธุ์ที่ 2 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงมากที่สุดใน 4 สายพันธุ์ ยิ่งหากเป็นการป่วยไข้เลือดออกครั้งที่ 2 จะยิ่งมีความรุนแรงของโรคมากขึ้น

โรคไข้เลือดออกสายพันธุ์เดงกี่ เป็นโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสเดงกี่ มียุงลายตัวเมียเป็นพาหะ เมื่อยุงลายไปกัดคนที่ป่วยโรคไข้เลือดออก เชื้อโรคจะไปอยู่ที่ผนังกระเพาะและต่อมน้ำลายของยุง และเมื่อยุงไปกัดคนก็จะแพร่เชื้อสู่คน ซึ่งเชื้อจะอยู่ในร่างกายประมาณ 2-7 วัน ก็จะแสดงอาการของโรคออกมา

มีอาการแบบนี้ให้พบแพทย์ทันที เพราะอาจเป็นไข้เลือดออกสายพันธุ์เดงกี่

✔️ ไข้สูงเฉียบพลันประมาณ 2-7 วัน

✔️ เบื่ออาหาร

✔️หน้าแดงปวดศีรษะร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียน อาจมีอาการปวดท้องร่วมด้วย

✔️บางรายอาจมีจุดเลือดสีแดงขึ้นตามลำตัว แขน ขา

✔️เลือดกำเดาออก หรือเลือดออกตามไรฟัน

✔️ถ่ายอุจจาระดำเนื่องจากเลือดออก และอาจทำให้เกิดอาการช็อกได้

ส่วนใหญ่มักเกิดกับเด็ก แต่อาการของโรคไข้เลือดออกไม่จำเพาะในเด็กเท่านั้น แต่ยังสามารถแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้ใหญ่ได้อีกด้วย ในรายที่ช็อกจะสังเกตได้จากการที่ไข้ลดแต่ผู้ป่วยซึมลง ตัวเย็น หมดสติ หากมีอาการดังกล่าวควรรีบมาพบแพทย์โดยเร็วที่สุด เพราะผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ครับ