หัด ติดง่าย แต่ป้องกันได้

โรคหัด คือไข้ออกผื่นที่พบได้ในทุกวัย แต่พบบ่อยในเด็กเล็กอายุ 1 - 6 ปี สามารถติดต่อกันได้ง่ายโดยการไอ จาม หรือพูดกันในระยะใกล้ชิด เชื้อไวรัสจะกระจายอยู่ในละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย และเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจ บางครั้งเชื้ออยู่ในอากาศ เมื่อหายใจเอาละอองที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสเข้าไปก็ทำให้เป็นโรคได้ 

โรคหัดมีระยะฟักตัวประมาณ 8 - 12 วัน หลังจากนั้น จะมีไข้ น้ำมูกไหล ไอ ตาแดง ผื่นจะขึ้นประมาณวันที่ 4 นับตั้งแต่ เริ่มมีไข้ ไข้จะลดลงเมื่อผื่นกระจายไปทั่วตัวและหายภายในเวลาประมาณ 14 วัน ผู้ป่วยโรคหัดอาจมีโรคแทรกซ้อน ได้แก่ ปอดอักเสบ อุจจาระร่วง ช่องหูอักเสบ สมองอักเสบ โดยเฉพาะในเด็กที่มีภาวะขาดสารอาหาร หรือขาดวิตามินเอ เมื่อเป็นหัดจะมีความรุนแรงมาก และถ้ามีปอดอักเสบร่วมด้วยอาจทำให้เสียชีวิตได้ครับ

การรักษาโรคหัด หากมีไข้สูงมากอาจให้ยาลดไข้เป็นครั้งคราว ร่วมกับการเช็ดตัว ให้ยาแก้ไอที่เป็นยาขับเสมหะ และให้ทานอาหารอ่อนที่มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน ให้วิตามินเสริมโดยเฉพาะวิตามินเอ

การป้องกันโรคหัด ทำได้โดยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วย และหากสงสัยว่าเด็กป่วยด้วยโรคหัด ควรพาไปพบแพทย์และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่มีคนจำนวนมากเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่น และวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีน โดยกำหนดให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กรวม 2 ครั้ง คือครั้งแรกเมื่อเด็กอายุ 9-12 เดือน และครั้งที่สองเมื่ออายุ 2 ปี 6 เดือน