เราเน้นเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ผู้สูงวัยด้วยการกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

เราเน้นเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ผู้สูงวัยด้วยการกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดผู้สูงวัยที่จำเป็นต้องรับการฟื้นฟูร่างกาย คือ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอันส่งผลต่อระบบการทำงานของร่างกายหลายระบบ เช่น โรคหลอดเลือดในสมอง ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังและป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจหรือปอด หรือโรคเรื้อรัง ที่สามารถเกิดภาวะพิการตามมาได้ จึงจำเป็นต้องเข้ารับการทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เราเน้นการดูแลครบวงจรในด้านการฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้สูงอายุทั้งด้านอายุรกรรมและเวชศาสตร์ฟื้นฟู


- ฝึกยืน ทรงตัว ออกกำลังกล้ามเนื้อแขนและขา

- การใช้ไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อ

- การประคบอุ่น เย็น ลดการอักเสบเอ็นและกล้ามเนื้อหลังการดูแล

- การฝึกกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือตนเอง

- การฝึกพูดและการประสานงานของกล้ามเนื้อมัดเล็กต่าง ๆ

- การรักษาเพื่อลดอาการปวดประเภทต่าง ๆ เช่น Office Syndrome , ข้อเข่าเสื่อม

- การรักษาหมอนรองกระดูกเคลื่อน กระดูกสันหลังเสื่อม

- การรักษาข้อเข่าเสื่อมโดยวิธีกายภาพฟื้นฟู

เหมาะสำหรับ

- ผู้ที่มีปัญหาเส้นเลือดสมองตีบ / แตก อัมพาตครึ่งซีกในระยะที่พ้นจากอาการเฉียบพลันและระยะที่เป็นมานาน

- ผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อเริ่มลีบ อ่อนแรง ข้อเริ่มยึดติด และมีอาการปวดเกร็งในขณะเหยียดข้อ

- ผู้ที่มีปัญหานอนติดเตียงต้องการให้มีการกายภาพ

- ผู้ที่มีปัญหาอันสืบเนื่องจากการเป็นอัมพาตเช่น การพูด การกลืน การตอบสนองเราให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น.

ไม่เว้นวันหยุด

ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน 

ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 18.00 น. 

โทร. 02-056-1684 หรือ 094-426-4439

Line : @ cherseryhome

Email : cherseryhome@gmail.com