รพ.ผู้สูงอายุ Chersery Home และศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens


ขอขอบคุณกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่

ให้เกียรติเชิญ รพ.ผู้สูงอายุ Chersery Home และศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens มาจัดแสดงประชาสัมพันธ์ในงาน Partnership for Sustainability ที่

อิมแพค 5-7 กค. 2562

โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู

Tel. 02-056-1684-5

Mobile : 094-426-4439

Line id: cherseryhome

Facebook: cherseryhome

www.cherseryhome.com