ดูแลฟื้นฟูผู้สูงวัย หลังออกจากโรงพยาบาล


กิจกรรมที่หลากหลายเรามีกิจกรรมที่จัดไว้อย่างเหมาะสมในทุก ๆ วัน การกายภาพบำบัด

การใช้ชีวิตที่ครบครันเป็นสังคมที่สมบูรณ์ช่วยฟื้นฟูผู้สูงวัย เพื่อร่างกายที่สมบูรณ์ จิตใจ

สดใส ในทุก ๆ วัน


- โปรแกรมการรับดูแลผู้สูงวัยในระหว่างวัน (Daycare) เวลา 08.00-17.00 น. 

- กิจกรรมกระตุ้นสมองและความจำ

- ธาราบำบัดเพื่อสุขภาพและการผ่อนคลาย

- กิจกรรมเข้าจังหวะดนตรี ลีลาศ 

- กิจกรรมโยคะ ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

- กิจกรรมศิลปะเพื่อการรักษาและผ่อนคลายสมาชิกสามารถเข้าร่วมได้ในอัตราพิเศษ


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.thesenizens.com/