จุดเด่นของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ The Senizens


The Senizens ... พันธมิตรด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home


ที่จะเป็นความหวังใหม่ในการดูแลผู้สูงวัยที่มีภาวะพึ่งพิง เช่น หลังออกจาก รพ. ต้องการกายภาพฟื้นฟู ผู้ป่วยสมองเสื่อมรวมถึงการดูแลระยะท้ายที่ครบวงจร ในการบริการที่ดี เป็นมืออาชีพและเข้าถึงได้...


ภายใต้การบริหารงานโดยรพ.ผู้สูงอายุ Chersery home ที่สนับสนุนด้านบริการ และเป็นพันธมิตรทางการแพทย์ที่นี่จะเป็นมิติใหม่ในการดูแลผู้สูงวัย ที่หมอตั้งใจสร้างเพื่อให้เป็น Masterpiece ของประเทศ 


จุดเด่นของ The Senizens ใกล้กับสถานพยาบาลดังนี้


1. โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เฌ้อสเซอรี่โฮม

2. โรงพยาบาลศิริราช ( 10 นาที )

3. โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ( 10 นาที )

4. โรงพยาบาลบางไผ่ ( 15 นาที )

5. โรงพยาบาลพญาไท 3 ( 15 นาที )

6. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ( 15 นาที )

7. โรงพยาบาลธนบุรี 1 ( 10 นาที )

8. โรงพยาบาลธนบุรี 2 ( 10 นาที )

9. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ( 30 นาที )

10. โรงพยาบาลเซ็นหลุยส์ ( 20 นาที )


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 065-598-8783

FB : www.facebook.com/thesenizen/

Line : thesenizens

Web : www.thesenizens.com

ทุกวัน 07.00-18.00 น.