แชร์ไปได้บาป "หมูซีพีเป็นโรคเอดส์" เป็นข่าวปลอมลวงโลก

หลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ได้รับข้อความทางไลน์กลุ่มครอบครัว โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร โรคภัยไข้เจ็บ เมื่อได้รับข้อความเตือนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว มักจะรีบส่งต่อโดยไม่มีการตรวจสอบก่อน ว่าเป็นเป็นเรื่องจริงหรือไม่


เอาเป็นว่าอย่าปักใจเชื่อข้อความใดๆ เพียงเพราะมันมาจากคนใกล้ตัวเรา เพราะเขาก็อาจจะถูกหลอกมาก่อนหน้าเรา!