คุณแม่ตั้งครรภ์ ออกกำลังกายแล้วดีเวอร์

ในขณะตั้งครรภ์เป็นช่วงที่คุณแม่ควรมีร่างกายแข็งแรงที่สุดในชีวิต เพราะร่างกายคุณแม่ต้องดูแลถึง 2 ชีวิตในเวลาเดียวกัน และกำลังเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการคลอด ออกกำลังกายแล้วดีอย่างไรไปดูกัน

✔️การออกกำลังกายจะช่วยให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

✔️การทำงานของระบบไหลเวียนเลือดไปสู่ทารกในครรภ์ดีขึ้น

✔️ทารกในครรภ์ก็จะได้รับสารอาหารและเจริญเติบโตได้ดี

✔️ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขออกมา ทำให้มีภาวะทางอารมณ์ที่ดีซึ่งมีส่วนให้ทารกแข็งแรงและอารมณ์ดีแจ่มใส

✔️ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าทั้งก่อนและหลังคลอด

✔️ช่วยให้ร่างกายกลับเข้าสู่สภาพเดิมได้เร็วขึ้น

การออกกำลังกายในขณะที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นั้น คุณแม่ต้องพิจารณาภาวะทางสุขภาพและพื้นฐานความแข็งแรงของร่างกายเป็นอันดับแรก รวมทั้งต้องหมั่นสังเกตอาการที่เกิดขึ้นในขณะออกกำลังกาย หรือหลังออกกำลังกาย เช่น หากมีอาการเหนื่อย เพลีย แสดงว่าออกกำลังกายมากเกินไป

คุณแม่ที่สนใจการออกกำลังกาย ควรปรึกษาและขอคำแนะนำในการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับคุณหมอสูตินรีแพทย์ ที่ดูแลก่อนที่จะออกกำลังกาย เพราะจะได้รับประโยชน์จากการออกกำลังกายอย่างเต็มที่ และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น