กล้วยไม้ อนุธิดา


หากเราได้รับผิดชอบงานใดงานหนึ่ง สิ่งแรกที่ไม้ ทำคือ ... ศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดของงาน และลองจินตนาการภาพตาม

ว่า ภาพรวมของงานจะออกมาเป็นแบบไหน มันจะทำให้เรารู้ทิศทางการวางแผน และดำเนินงานๆนั้นได้ จนประสบความสำเร็จไม่ว่างานนั้นจะยากแค่ไหน เรามีความมั่นใจว่าเราทำได้ ผลลัพท์จะมาเป็นแบบไหน... ช่างมัน

ถ้าประสบความสำเร็จเราก็ดีใจแต่ถ้าล้มเหลว เราก็เก็บไว้เป็นบทเรียน

และหาวิธีทำอย่างอื่นต่อ ความพยายาม ความกระตือรือร้น ความมีวินัย

จะพาเราไปสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน


#ประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง

Cr.Anuta