เทคนิคการสื่อสารกับผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายและการดูแลแบบประคับประคองสำหรับสมาชิกในครอบครัว


สมาคมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงจัดอบรมวิชาการครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

เรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายและการดูแลแบบประคับประคอง

สำหรับสมาชิกในครอบครัว


โดย พว. สุรีย์ ลี้มงคล  หัวหน้าหน่วยการพยาบาลต่อเนื่อง โรงพยาบาลศิริราช

ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens ชั้น 7


สนใจติดต่อสำรองที่นั่งที่ ...

คุณพนิตณัฏฐ์ โตประเสริฐ (คุณหน่อย) 0639266356

สมาชิกสมาคมฯ ไม่เสียค่าใช้จ่าย บุคคลที่สนใจทั่วไปท่านละ 400 บาท รับเพียง 80 ท่านนะครับ

(หากสมาชิกสมาคมฯ ไม่สามารถมาร่วมได้จะมีหนังสือ เอกสารประกอบ E-book ให้)