หมอแนะ! ลดความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกด้วยการฉีดวัคซีน HPV

มะเร็งปากมดลูก นอกจากจะเป็นโรคที่มีโอกาสเกิดได้ง่ายแล้วยังเป็นโรคที่มีความรุนแรง ซึ่งพบได้มากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม แต่ดีที่มะเร็งชนิดนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการตรวจคัดกรองและฉีดวัคซีน

การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV ที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเป็นการป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยควรฉีดในเด็กผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 9–14 ปี เพราะเป็นช่วงวัยที่เหมาะสมที่สุดในการรับวัคซีน HPV

จากงานวิจัยทางการแพทย์ระบุว่า เด็กที่อยู่ในช่วงวัยนี้การฉีดวัคซีนเพียง 2 เข็มก็ได้ประสิทธิภาพเทียบเท่าการฉีด 3 เข็มในผู้ใหญ่ เนื่องจากร่างกายของเด็กสามารถตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันดีกว่าช่วงอายุอื่นๆ และนอกจากจะป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในเด็กผู้หญิงแล้ว วัคซีนยังช่วยป้องกันโรคหูดหงอนไก่และมะเร็งทวารหนักในเด็กผู้ชายได้อีกด้วย

การฉีดวัคซีน HPV ให้ครบถ้วนตั้งแต่อายุยังน้อยจะช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ดีที่สุด แนะนำให้ปรึกษาแพทย์สูตินรีเวชเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน HPV ร่วมกับการตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ อย่าพลาดโอกาสที่จะป้องกันโรคก่อนที่จะสายเกินไป “มะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน อ่านข้อมูลเพิ่มเติม https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/100