เพิ่งฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไป... ทำไม? ปีนี้ต้องฉีดอีก

เพราะการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะทำให้ร่างกายของเรามีภูมิคุมกันเป็นเกราะป้องกันโรค ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ได้ดีขึ้น รวมถึงป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้เป็นอย่างดีโดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตลอดปี แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ก่อนฤดูฝน (พฤษภาคม) และก่อนฤดูหนาว (ตุลาคม) เนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาด

แม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนไปเมื่อปีที่แล้วแต่ปีนี้ก็ต้องฉีด เพราะภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่มักอยู่ไม่นาน และลดต่ำลงได้ในระยะเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี และเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ยังสามารถเปลี่ยนสายพันธุ์ได้ตลอด ทำให้สายพันธุ์ที่ระบาดในแต่ละปีไม่เหมือนกัน

เราจึงจำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ปรับเปลี่ยนวัคซีนไปตามฤดูกาลปัจจุบันให้ครอบคลุมสายพันธุ์ที่คาดว่าจะระบาดในปีนั้นๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ปรับให้เหมาะสมกับเชื้อใหม่ในแต่ละปี หรือหากเพิ่งฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปไม่นานแล้วมีวัคซีนสายพันธ์ใหม่เข้ามาก็สามารถฉีดซ้ำได้เลยไม่ต้องรอให้ครบ 1 ปี โดยควรฉีดห่างจากเข็มที่แล้วประมาณ 6 เดือน