ไข้หวัดใหญ่กับคนไข้เบาหวาน อันตรายถึงชีวิต

เหตุผลที่ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานเมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่ มีโอกาสเสียชีวิตสูง นั้นก็เพราะว่า...

ผู้ป่วยเบาหวานจะมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง และเมื่อน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นจะเริ่มเข้าไปรบกวนการทำงานของเม็ดเลือดขาว ทำให้ความสามารถในการกำจัดเชื้อโรคของเม็ดเลือดขาวลดลง ส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนทั่วไป

เมื่อเชื้อเริ่มลุกลาม ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อน อย่างเช่น ปอดบวม หูอักเสบ ก็มากขึ้น จึงทำให้ผู้ป่วยเบาหวานเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนอื่น ยิ่งในช่วงฤดูการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ผู้ป่วยเบาหวานมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นถึง 5-15 % และมีโอกาสนอนโรงพยาบาลจากภาวะแทรกซ้อนของไข้หวัดใหญ่สูงกว่าคนทั่วไปถึง 6 เท่า อีกด้วย

ดังนั้น เพื่อลดความอันตราย ลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อน ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา ลดการนอนโรงพยาบาลและลดอัตราการเสียชีวิต แนะนำให้ผู้ป่วยเบาหวานฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี