เทคโนโลยีการรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท โดยไม่ต้องผ่าตัด

นิวคลีโอพลาสตี้ Nucleoplasty เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาใช้ในการรักษาอาการปวดหลัง ปวดคอ ที่มีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท

เป็นการใช้เข็มขนาดเล็กสอดเข้าไปในหมอนรองกระดูกบริเวณที่มีปัญหา แล้วปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุทำให้เกิดความร้อนที่ปลายเข็ม ความร้อนจะไปสลายหมอนรองกระดูกที่เกินหรือยื่นออกมาไม่ให้กดทับเส้นประสาท ทำให้อาการปวดหายไปโดยไม่ต้องผ่าตัด และไม่ต้องดมยาสลบ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/246