“นอน” ไม่ดีอาจมี “โรค” มาเยือน !!

“นอน” ไม่ดีอาจมี “โรค” มาเยือน !!

พักก่อน !!!

แม่อยากให้เธอพักผ่อน ... น้องควรกลับไปนอนนะ


เพราะการนอนหลับ คือการพักผ่อนที่ดีที่สุด !!!


และถ้า “นอน” ไม่ดี .. อาจมี “โรค” มาเยือน ด้วยนะ


มาร่วมหาคำตอบทั้งหมดกับ

รศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม

หัวหน้าศูนย์นิทราเวชโรงพบาบาลจุฬาลงกรณ์

สภากาชาดไทย