คุณหมอแนะ...ให้เตรียมความพร้อมก่อนจะตั้งครรภ์


การจะมีลูกสักคนคงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ เพราะนอกจากความพร้อมด้านปัจจัยต่างๆ แล้ว การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายของว่าที่คุณพ่อคุณแม่ให้ดีก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน เพราะจะเป็นตัวกำหนดโอกาสในการตั้งครรภ์ ไปจนถึงความแข็งแรงและความสมบูรณ์ของลูกที่กำลังจะเกิดมาได้อีกด้วย

แล้วว่าที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเตรียมสุขภาพร่างกายอย่างไร?...พญ.ธิตินันท์ ตัณสถิตย์ สูตินรีแพทย์ สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ อธิบายไว้ดังนี้ อ่านข้อมูลคลิก https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/624