สอบถามผู้รู้

เราอยากถามว่าเราฉีดยาคุมมาเป็นครั้งแรก  เราเป็นประจำเดือนตลอดมาเลยจะเป็นอันตรายไหม อยากถามผู้รู้คะ