ระวัง! สารไซยาไนด์ตกค้างในหน่อไม้

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการสำรวจทั่วประเทศพบว่าคนไทยได้รับสารไซยาไนด์จากการรับประทานหน่อไม้ และมันสำปะหลัง ที่ปรุงยังไม่สุก ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพส่งผลต่อระบบการหายใจ ทำให้ขาดออกซิเจนทุรนทุราย หมดสติ และอาจเสียชีวิตได้
ธรรมชาติของหน่อไม้และมันสำปะหลังดิบนั้น มีสารพิษไซยาไนด์เพื่อความปลอดภัยก่อนรับประทาน ควรปรุงให้สุก เช่น หน่อไม้ควรต้มในน้ำเดือดนาน 10 นาทีขึ้นไป ก็จะช่วยลดสารพิษได้ถึง 90.5% ติดตามชมสารคดีตอน พิษไซยาไนด์ในหน่อไม้ได้ที่นี่

http://www.youtube.com/watch?v=F1jFOZSeltg

 

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/F1jFOZSeltg&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/F1jFOZSeltg&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>