ทำงานกับเครื่องเอ็กซเรย์อย่างไรจึงจะปลอดภัย?

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตระหนักและเฝ้าระวัง
ถึงอันตรายจากการทำงานของเครื่องเอ็กซเรย์ทางการแพทย์
โดยกองรังสีและเครื่องมือแพทย์ได้เข้าไปดูแลมาตรฐานความปลอดภัย    
ด้วยบริการห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เจ้าหน้าที่  แพทย์ และคนไข้ ที่ไปใช้บริการ
เครื่องเอ็กซเรย์ที่ได้มาตรฐานจะทำให้ประชาชนได้รับปริมาณรังสีในระดับที่ปลอดภัย
ได้ภาพเอ็กซเรย์ที่มีคุณภาพ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานก็จะมีความปลอดภัย
การทำงานกับเครื่องมือรังสีและการเข้ารับบริการจึงเต็มไปด้วยความมั่นใจ