วิธีใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงอย่างปลอดภัย

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงอย่างปลอดภัย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะนำผู้บริโภค ใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงอย่างปลอดภัย
นำเด็ก สัตว์เลี้ยง พร้อมเก็บอาหารและภาชนะออกนอกบริเวณที่จะใช้ผลิตภัณฑ์
ใส่ถุงมือและหน้ากากปิดปากปิดจมูกให้เรียบร้อย
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร  สัตว์เลี้ยง เปลวไฟหรือความร้อน
เมื่อเสร็จจากการใช้งานแล้วต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
ก่อนใช้ต้องอ่านฉลากและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย