นมเปรี้ยวกับเครื่องวัดแอลกอฮอลฺ์

สำหรับคอเหล้าเมาแล้วขับการเจอด่านตรวจและมีการเป่าแอลกอฮอล์นี่เป็นเรื่องไม่พึงประสงค์ การดื่มนมเปรี้ยวประมาณสองขวด(ขวดเล็ก)จะช่วยเคลือบไม่ให้ปริมาณแอลกอฮอล์ลดลงครับ เวลาเป่าจะได้ไม่เกินปริมาณที่กำหนด นมเปรี้ยวจะช่วยเคลือบครับแต่ยังไงการไม่ดื่มแล้วขับดีที่สุดครับ