ขอเชิญชวนร่วมลงชื่อสนับสนุนห้องน้ำสำหรับทุกเพศ

ห้องน้ำของคนทุกเพศเข้าได้ค่ะ

ห้องน้ำสาธารณะนับเป็นพื้นที่ที่ทุกคนจำเป็นต้องใช้งานอยู่เป็นประจำ 

.....ลงชื่อและเชิญเพื่อนมาร่วมรณรงค์ได้ที่


https://www.change.org/p/รัฐบาล-ห้องน้ําของทุกคน-ทุกเพศเข้าได้