ระวัง!! กลโกงแชร์ออนไลน์ ยุค 4.0 ไม่รู้จักกัน... แต่อยากลงทุน

ระวัง!! กลโกงแชร์ออนไลน์ ยุค 4.0

ไม่รู้จักกัน... แต่อยากลงทุน เพราะเห็นแก่ดอกเบี้ยสูง อาจตกเป็นเหยื่อ “แชร์ออนไลน์” โดยไม่รู้ตัว!!         ดูคลิปคลิกที่นี่ >>  https://www.youtube.com/watch?v=OlbvEt6NpLU

รู้จักกลลวง รู้ทันมิจฉาชีพ ปลอดภัยทางการเงิน ด้วยความปรารถนาดีจาก ธนาคารธนชาต   

            “แชร์ออนไลน์” ไม่ได้แตกต่างจากการเล่นแชร์ปกติ แต่ใช้โซเชียลมีเดียชักชวนคนเข้ามาเล่น โดยไม่รู้จักกัน ลูกมือไม่รู้จักท้าวแชร์ และบางครั้งท้าวแชร์ก็ไม่รู้จักลูกมือ เน้นแชร์วงใหญ่ ต้นทุนเยอะ ดอกเบี้ยสูง จูงใจให้คนอยากเล่น ท้าวแชร์ใช้กลโกง เปียแชร์มือแรกๆ ก่อนหาย... เข้ากลีบเมฆ


หากใครคิดเป็นท้าว... โปรดระวัง!! คุณอาจกำลังทำผิดกฎหมาย พ.ร.บ. การเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 ซึ่งกำหนดเอาไว้ว่า...


1. บุคคลธรรมดาไม่สามารถชวนเล่นแชร์ได้

2. บุคคลธรรมดาเป็นท้าวแชร์ได้ไม่เกิน 3 วง รวมแล้วไม่เกิน 30 คน

3. ทุนกองกลางไม่เกิน 300,000 บาท


        อย่าเสี่ยง!! ... อยากได้เงิน แต่ไม่รู้จักลูกมือหรือท้าวแชร์ อาจตกเป็นเหยื่อกลโกงบนโลกออนไลน์