มาตรการ ใช้รถสลับวันคู่-วันคี่ จะช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้ไหม?

ช่วงนี้ กรมอนามัย ได้เสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ซึ่งเป็นฝุ่นขนาดเล็ก และเป็นอันตราย ซึ่ง ออกมา 5 มาตรการ คือ


1.ติดตามสถานการณ์ ประเมินความเสี่ยง กลุ่มเสี่ยง พื้นที่เสี่ยงทุกวัน

2.เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น หอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด หากเจ็บป่วยเฉียบพลันรีบไปพบแพทย์

3.สื่อสารแจ้งเตือนประชาชน พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตน

4.ลงพื้นที่ให้ความรู้ สร้างความตระหนักเรื่องฝุ่นและการป้องกันตนเองในกลุ่มเสี่ยงในสถานที่ต่างๆ ได้แก่ โรงเรียน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งเผยแพร่สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM 2.5 ให้กับประชาชนในทุกช่องทาง

5.เตรียมความพร้อมสถานพยาบาล จัดคลินิกเฉพาะโรค และจัดสายด่วนให้คำปรึกษา


นอกจากนี้ รัฐบาล ยังแก้ปัญหา ด้วยการให้รถยนต์หันไปเติม น้ำมัน E20 เพื่อลดปัญหา อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งก็น่าจะแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง และคาดว่า ถ้ายังไม่ได้อีก อาจจะต้องใช้มาตรการ สลับ วันคู่-วันคี่ แทน ซึ่ง ก็ลดปัญหาการใช้รถลงแน่นอน แต่ว่า จะแก้ปัญหาได้หรือไม่


ต้องรอติดตามครับว่า จะมีมาตรการนี้ออกมาหรือไม่
เนื้อหาข่าว


https://news.mthai.com/general-news/703578.html