โทรศัพท์บ้านเสีย TT&T แจ้งซ่อมมา 7 วัน ไม่มา โทรตามทุกวัน นิ่ง

โทรศัพท์บ้านเสีย TT&T แจ้งซ่อมมา 7 วัน ไม่มา โทรตามทุกวัน 1103  นิ่ง เงียบ รับเรื่อง แต่ก็ไม่มา

จ่ายค่าบริการรายเดือนทุกเดือน แต่ใช้ไม่ได้ปาเข้าไป 7 วันแล้วนี่

ใครโดนแบบนี้บ้าง