ซีคอนโฮม กับการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง


ลูกค้าต่างให้ความไว้วางใจ ให้ซีคอนโฮมดูแลสร้างบ้านให้ มั่นใจได้ว่าว่าทุกหลังผ่านการตรวจสอบคุณภาพในหลายๆ ขั้นตอน ดังนี้


1. การควบคุมคุณภาพในการออกแบบ


บ้านแต่ละหลังของลูกค้าแต่ละท่านนั้นมีความแตกต่างกัน ไม่ใช่แตกต่างในด้านคุณภาพ แต่แตกต่างในด้านรสนิยมในการเลือกแบบบ้าน ฉะนั้นการออกแบบบ้านแต่ละหลังจึงผ่านการตรวจสอบทั้งในด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เพื่อให้ได้บ้านที่มีคุณภาพ สวยงาม และตรงตามความต้องการของลูกค้า 


2. การตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนโครงสร้างบ้านที่โรงงาน


ไม่ใช่แค่ความงามของตัวบ้านเท่านั้นที่เราให้ความสำคัญ แต่ความแข็งแรงคงทนของชิ้นส่วนโครงสร้างบ้านก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงมั่นใจได้ว่า โครงสร้างบ้านของซีคอนโฮมเป็นโครงสร้างสำเร็จรูปที่แข็งแรงมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนของการหล่อโครงสร้างทุกชิ้นส่วนจากโรงงาน  


3. การตรวจสอบคุณภาพระหว่างการก่อสร้าง


โครงสร้างบ้านทุกชิ้นส่วนเมื่อติดตั้งและหล่อเสาแล้วเสร็จจะเป็นโครงสร้างชิ้นเดียวกัน การตรวจสอบคุณภาพในระหว่างการก่อสร้างนับเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อความมีมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหล่อเสา ติดตั้งผนังหรือแม้กระทั่งการมุงหลังคา เราจึงต้องตรวจสอบทุกขั้นตอนระหว่างการก่อสร้าง 


4. การตรวจสอบก่อนการส่งมอบบ้าน


บ้านแต่ละหลังที่จะส่งมอบให้ถึงมือลูกค้า ต้องตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งมอบบ้าน ทั้งเรื่องสี หลังคา ประตู หน้าต่าง หรือแม้กระทั่งห้องน้ำจะต้องได้รับมาตรฐานที่กำหนดไว้