เลือกไม่ได้ระหว่างคอนโดในเมือง กับบ้าน ชานเมือง เพื่อนจะเลือกอะไร

เลือกไม่ได้ระหว่างคอนโดในเมือง กับบ้าน ชานเมือง เพื่อนจะเลือกอะไร ตอนนี้กำลังวางแผนว่าจะซื้อที่อยู่เป็นของตัวเอง แต่เลือกไม่ได้จริงๆ