ไม่อยากตกเป็นเหยื่อของบริษัทรับสร้างบ้านผิดกฎหมาย ควรอ่าน


ใครก็รู้การสร้างบ้านแต่ล่ะครั้งนั้นไม่ใช่เรื่อง่ายๆเลยเพราะการสร้างบ้านครั้งนึ่งนั้นถือได้ว่าเป็นใหญ่พอสมควรใครๆก็อยากให้ปัญหาที่เกิดในระหว่างการการสร้างบ้านให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ว่าจะเป็นก่อนสร้าง ระหว่างสร้าง หรือหลังจากการสร้างบ้านนั้นเราที่เป็นเจ้าของบ้านจำเป็นจะต้องมีการวางแผนและตรวจสอบทุกอย่างให้รอบครอบมากที่สุด โดยเฉพาะก่อนสร้างบ้านที่ทำให้เจ้าของบ้านนั้นเป็นกังวลมากที่สุดก็คือการเลือกบริษัทรับสร้างบ้านนั้นเอง เชื่อหลายๆคนกลัวที่จะเจอกับบริษัทรับสร้างบ้านที่ไม่ได้คุณภาพและก่อปัญหาให้เราในภายหลัง ดังนั้นเราดูข้อระวังที่จะต้องรู้ไว้ก่อนที่จะเลือกบริษัทรับสร้างบ้านเพื่อป้องกันการปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น


     เลือกผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และมีสถาปนิกหรือวิศวกรประจำอยู่ เนื่องจากคุณภาพงานก่อสร้างที่ดีจำเป็นต้องอาศัยบุคคลากรที่มีวิชาชีพ และสามารถเยี่ยมชมสำนักงานของผู้ประกอบการ เพื่อสังเกตความพร้อมในการให้บริการของผู้ประกอบการรายนั้นๆ     วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผ่านมาตรฐาน มอก. ได้รับรองคุณภาพ เป็นวัสดุที่มีการใช้งานสูง และไม่ก่อให้เกิดปัญหาภายหลัง      ดูที่ผลงานการสร้างบ้านว่าไม่น้อยกว่า 50 หลัง เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่ามีประสบการณ์จริง       สัญญาที่ใช้ว่าจ้างควรระบุชัดเจนถึงขอบเขตงานที่ทำ และมีเงื่อนไขการชำระเงินที่สัมพันธ์กับงานที่ทำ รวมทั้งระบุสิทธิหน้าที่ระหว่างผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างให้ชัดเจน    ราคาว่าเหมาะสมหรือไม่ ราคาจะมีอยู่ 3 ระดับ สูง กลาง ต่ำ เราควรเลือกตามความพร้อมของเรา หากปลูกบ้านหลังแรก ควรเลือกราคาระดับกลาง และหากปลูกบ้านหลังที่สอง ควรเลือกราคาระดับ กลาง ต่ำ ด้วยเหตุผลที่ว่า เราเคยปลูกบ้านมาแล้ว จะรู้ราคาและมีความรู้เรื่องการสร้างบ้านมากขึ้น

ดังนั้นเราควรพึ่งรู้ไว้การเลือกบริษัทรับสร้างบ้านนั้นไม่ใช่แค่ว่าจะต้องแค่ที่ราคาถูกอย่างเดียว เราควรที่จะคำนึงในเรื่องต่างๆด้วย จงรู้ไว้ว่าผู้ประกอบการที่ไม่สุจริตทุกรายส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือต้องการเงินมากกว่างานที่จะส่งมอบ และพยายามทุกทางให้เหยื่อของตนเองหลงเชื่อยอมตกลงทำสัญญาด้วย เพราะฉะนั้นควรศึกษาให้ดีก่อนที่จะเลือกหรือเซ็นสัญญา