สมุดทะเบียนรถหาย เล่มทะเบียนรถหาย ต้องทำอย่างไรบ้าง Update 2562 !

เล่มทะเบียนรถหาย

ใบจดคู่มือทะเบียนรถ หรือสมุดทะเบียนรถถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับรถยนต์อย่างมาก ๆ เพราะเป็นสิ่งที่ใช้บอกรายละเอียดต่าง ๆ ของรถยนต์เอาไว้อย่างมากมาย เช่น ข้อมูลเจ้าของรถ รายละเอียดรถยนต์

ด้วยความที่เล่มทะเบียนรถเป็นเอกสารที่นาน ๆ จะหยิบมาใช้สักที ส่วนมากแล้วก็จะใช้สำเนาทะเบียนรถนี่แหละ ส่วนเล่มทะเบียนรถตัวจริงน่ะหรอ บางทีก็เก็บไว้จนลืมจ้า ทำให้พอถึงเวลาที่ต้องใช้เล่มทะเบียนรถขึ้นมาจริง ๆ ก็พบว่า เล่มทะเบียนรถหาย หาไม่เจอซะแล้ว แพรไปอ่านบทความนึงมาจาก Newlorry เห็นว่ามันค่อนข้างจะมีประโยชน์จะมาเรียบเรียงเป็นภาษาของตัวเองค่ะ ว่าต้องทำอย่างไรบ้างเมื่อพบว่าเล่มทะเบียนรถหาย และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการของเล่มทะเบียนรถเล่มใหม่ ไปดูกันค่ะ


เล่มทะเบียนรถหาย ใช้เอกสารอะไรบ้าง

โดยหลัก ๆ แล้ว เอกสารที่ต้องใช้เมื่อพบว่า เล่มทะเบียนรถหาย ก็จะมีเอกสารที่ต้องเตรียมอยู่ 3 อย่าง คือ

  • สำเนาทะเบียนรถ (ถ้ามี)
  • สำเนาใบแจ้งความ
  • บัตรประชาชน (ตัวจริง + สำเนา)

สมมติว่าถ้าเจ้าของรถยนต์ไม่สามารถเดินทางมาทำเรื่องขอเล่มทะเบียนรถใหม่เองได้ ก็จะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

  • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บัตร
  • บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ตัวจริง + สำเนา)

เล่มทะเบียนรถหาย ต้องทำอย่างไรบ้าง

1.แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ออกใบแจ้งความเพื่อให้เราไปทำเรื่องเล่มทะเบียนรถหายกับที่สำนักงานขนส่งประจำพื้นที่นั่นเองค่ะ

2.เดินทางไปทำเรื่องเล่มทะเบียนรถหายที่สำนักงานขนส่งประจำพื้นที่ ไปทำเรื่องจดทะเบียนรถเอาไว้ที่ไหน ก็ให้ไปขอเล่มทะเบียนรถใหม่ที่นั่น

3.แจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ว่ามาแจ้งเรื่อง สมุดทะเบียนรถหาย เลยอยากจะขอทำเล่มทะเบียนรถใหม่

4.จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็อาจจะสอบถามข้อมูล รายละเอียดสักเล็กน้อย ว่าไปทำอีท่าไหนเล่มทะเบียนรถจึงหาย แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะให้เรากรอกใบคำร้องขอเล่มทะเบียนรถใหม่

5.ชำระเงินค่าออกเล่มทะเบียนใหม่ จากนั้นก็รอคิวเพื่อรับเล่มทะเบียนรถใหม่


ค่าธรรมเนียมเมื่อขอเล่มทะเบียนรถใหม่

ราคา ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เมื่อเล่มทะเบียนรถหาย หากใครที่ไปทำเรื่องขอเล่มทะเบียนใหม่ ก็จะเสียเงินจำนวน 55 บาท

เพื่อป้องกันปัญหา เล่มทะเบียนรถหาย หลังจากการใช้งานสมุดทะเบียนรถทุกครั้ง จ้าของรถยนต์ควรเก็บรักษาเล่มทะเบียนรถให้ดี ๆ เก็บให้เป็นที่เป็นทาง จริงอยู่ว่าขั้นตอนการขอเล่มทะเบียนรถใหม่นั้นไม่ได้ยุ่งยาก แต่ก็ต้องยอมรับว่าการขอเล่มทะเบียนรถใหม่เป็นอะไรที่เสียเวลามาก เพราะที่ขนส่งคนเยอะ ฉะนั้น.. เก็บให้เป็นที่เป็นทางจะดีที่สุด แถมเวลาที่ต้องการใช้งานก็ยังสะดวกอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.newlorry.com/