มูลค่าบริษัท อสังหาริมทรัพย์ไทย ใครใหญ่สุด!!!

หลังจาก TerraBKK เปิดโอกาสให้ “คนไทย” ได้มีโอกาสส่ง “ข้อความแสดงความคิดเห็น” ว่าต้องการทราบข้อมูลในเรื่องใดบ้าง? ผ่านทาง “Tell ME” บนหน้าเว็บไซต์ ทีมงานพบหัวข้อน่าสนใจหลากหลายเรื่อง TerraBKK จึงขอหยิบยก 1 หัวข้อน่าสนใจ จากลูกเพจมาตอบกันในวันนี้  

 


มูลค่าบริษัท อสังหาริมทรัพย์ไทย ใครใหญ่สุด!!!

 

              TerraBKK เกริ่นนำก่อนว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นไม่น้อย ในแง่ของผู้ประกอบการชื่อดังที่หลายคนรู้จักกันดี ก็ล้วนเป็นบริษัทมหาชน ที่เปิดโอกาสให้คนไทยสามารถถือครองหลักทรัพย์ สะท้อนความเป็นเจ้าของร่วมธุรกิจนั้น ๆ หลายคนสงสัยว่า แล้วบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใดมีมูลค่าสูงสุด ในขณะนี้ ? 

 

        พบว่า บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าบริษัทตามราคาตลาดสูงสุด ก็คือ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 1.30 แสนล้านบาท เป็นเพียงบริษัทเดียวที่มีมูลค่าสูงระดับแสนล้านบาทในขณะนี้ รองลงมาเป็น ศุภาลัย 4.41 หมื่นล้านบาท และ พฤกษา 4.38 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีอีกว่า 30 บริษัทมหาชน ที่มี มูลค่าบริษัท ตั้งแต่ระดับร้อยล้านบาทขึ้นไป อีกด้วย

 

 

        มูลค่าบริษัท ที่กล่าวไปข้างต้นเรียกว่า “ Market Capitalization” หรือ “มูลค่าตามราคาตลาดโดยรวมของหลักทรัพย์จดทะเบียน” ซึ่งเป็นค่าที่คำนวณจากการนำราคาปิดของหลักทรัพย์จดทะเบียน คูณกับจำนวนหลักทรัพย์ (ปริมาณหุ้น) จดทะเบียนปัจจุบัน (Listed Shares) และการคำนวณค่า Market Capitalization ของตลาด SETและตลาด MAI ทาง ตลท. จะเลือกหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิและ Warrant มาใช้ในการคำนวณ (ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ---TerraBKK

 

        Tell ME อยากรู้อะไรบอกเราสิ ! คุณอยากให้ TERRABKK อัพเดทข้อมูลอะไรที่สุดในตอนนี้ ? สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้ คลิ๊ก Tell me 

 

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน

TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก